Æresmedlemmer

Arve Wang
Bitten Langås Paulsen
Erik Bjerke
Glenn Aage Brennelien
Merethe Støtterud
Tom Strøm
Tove Gundersen