Vedlagt ligger oversikt over aproberte stevner våren 2024

https://zeropistolklubb.no/wp-content/uploads/2024/01/Stevner-var-2024.pdf