Inntaksstopp

6. jun 2023

Styret har besluttet midlertidig inntaksstopp da klubbens medlemstall har nådd hva vi har kapasitet til på treninger, dette er for å sikre at alle medlemmer for den aktiviteten de trenger og ønsker.
Alle søknader om medlemskap blir fortløpende vurdert av styret basert på kapasitet. Vi opererer ikke med ventelister, men behandler alle søknader fortløpende.